• Arquitectes Tècnics

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics està format per arquitectes tècnics amb gran experiència en el sector de la construcció. Especialitzats en la rehabilitació funcional i energètica dels edificis així com en la reforma i condicionament de locals comercials i habitatges.

  Treballem en tota la Comunitat Valenciana, sobretot a València i els seus voltants.

  Arquitectos Técnicos

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics está formado por arquitectos técnicos con gran experiencia en el sector de la construcción. Especializados en la rehabilitación funcional y energética de los edificios así como en la reforma y acondicionamiento de locales comerciales y viviendas.

  Trabajamos en toda la comunidad valenciana, sobretodo en Valencia y sus alrededores.

  Arquitecte Tècnic a València

  Defensem amb el nostre treball la tasca dels arquitectes tècnics, oferint infinitat d'intervencions amb la màxima qualitat en els nostres serveis.

  Arquitecto Técnico en Valencia

  Defendemos con nuestro trabajo la labor de los arquitectos técnicos, ofreciendo infinidad de intervenciones con la máxima calidad en nuestros servicios.

 • Serveis Professionals

  Comunicació Ambiental, Llicència Ambiental, Obertura de Locals, Projectes de Reforma, Rehabilitació d'Edificis, Informes ICE, Informe Conservació de l'Edifici, Inspecció Tècnica de l'Edifici, Rehabilitacions de Façanes, Rehabilitació de Cobertes, Rehabilitació Integral de l'Edifici, Projectes de Bastida, Informes Tècnics, Taxacions, Cèdules d'Habitabilitat, Certificats d'Estabilitat, Project Management, Auditories Energètiques, Certificació Energètica, Diagnòstic Tarifari, Estudis Econòmics, Direccions d'Obra, Direcció d'Execució d'Obra, Estudis de Seguretat i Salut, Coordinació de Seguretat i Salut, Plans de Seguretat i Salut, Control de Qualitat

 • Servicios Profesionales

  Comunicación Ambiental, Licencia Ambiental, Apertura de Locales, Proyectos de Reforma, Rehabilitación de Edificios, Informes ICE, Informe Conservación del Edificio, Inspección Técnica del Edificio, Rehabilitaciones de Fachadas, Rehabilitación de Cubiertas, Rehabilitación Integral del Edificio , Proyectos de Andamiaje, Informes Técnicos, Tasaciones, Cédulas de Habitabilidad, Certificados de Estabilidad, Project Management, Auditorías Energéticas, Certificación Energética, Diagnóstico Tarifario, Estudios Económicos, Direcciones de Obra, Dirección de Ejecución de Obra, Estudios de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud, Planes de Seguridad y Salud, Control de Calidad

 • Informació de Contacte

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics

  Informació de Contacte

  Estudi a Alaquàs

  L'estudi principal de talentprojectes es troba situat en Alaquàs, a la Plaça Llibertat, 8 - 4B, junt a l'Institut d'Educació Secundaria IES Clara de Campoamor.

  • Plaça Llibertat, 8-4B
   46970 - Alaquàs
   València

  Estudi a València

  L'estudi a València de talentprojectes ::: arquitectes tècnics es troba situat al carrer de Sant Vicent, nº57.

  • Carrer Sant Vicent, 57 Pta 10
   46002 - València

  Estudi a Carpesa

  L'estudi a Carpesa de talentprojectes ::: arquitectes tècnics es troba situat al carrer del Maestro Cristóbal León, 8.

Menu

Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia

 • Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia

  Vista Entrada

 • Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia
 • Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia
 • Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia
 • Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia

Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia

Leer en Castellano

DESCRIPCIÓ DE L'ENCÀRREC


Es tractava de realitzar la documentació necessària per a la sol.licitud d'una Comunicació Ambiental pel procediment de Declaració Responsable a la localitat d'Aldaia, València

El local es troba situat al carrer Sant Francesc, pertanyent al Carrer Major nº23. Té una forma irregular, està format per una sala principal sensiblement rectangular, on es desenvolupa el tall i pentinat dels cabells. Adjunta a aquesta sala principal, es troba, unida mitjançant un xixotet passadís, la sala on es llaven els cabells. A més a més, el local disposa d'un xicotet bany destinat a l'ús del personal.

ESTAT ORIGINAL DEL LOCAL


El local no disposava de revestiments ni d'acabats adients per a l'utilització com a perruquería, pel que es va tindre d'adaptar per a l'us previst

INTERVENCIÓNS REALITZADES EN EL LOCAL


Es va substituir el paviment de tot el local, es va instal·lar paper decorat a una de les parets, es va pintar tot el local comercial, ...

PERRUQUERIA "Inés Peluqueras" ACABADA


En les següents fotos es pot observar l'estat de la perruqueria acabada una vegada inaugurada.

Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia Perruqueria "Inés Peluqueras" - Aldaia

Data
Juliol, 2013

Intervencions
Comunicació Ambiental